Συμβουλές: Γιατί ο καταναλωτής να επιλέξει να αγοράσει ένα συμβόλαιο υγείας παρά τις παροχές που προσφέρει το ΓεΣΥ;

Το ΓεΣΥ δεν μπορεί να αντικαταστήσει στο 100% ένα ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς υπόκειται σε περιορισμούς. Είτε όσο αφορά το μέγιστο αριθμό επισκέψεων, είτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες, είτε τα ποσά κάλυψης με συνεπακόλουθη συνεισφορά από τον ασθενή.

Ένα ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί έτσι ώστε να συμπληρώνει το Γενικό Σύστημα Υγείας και να βρίσκεται εκεί εάν και εφόσον χρειαστεί.

Με την ιδιωτική ασφάλιση ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για λίστες αναμονής ή για περιορισμούς που αφορούν τους παρόχους των ιατρικών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις την ασφάλεια που προσφέρει ένα ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρει κάλυψη και εκτός του νησιού μας.

Ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα όχι μόνο εντός Κύπρου αλλά και στο εξωτερικό χωρίς περιόδους αναμονής και αγχωτική καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, πολλές φορές, η διευθέτηση συγκεκριμένων ραντεβού, επεμβάσεων και άλλων θεραπειών καθώς και η διαδικασία πληρωμής αυτών μπορεί να διευθετηθεί απευθείας από την ασφαλιστική Εταιρεία, γεγονός που βοηθά τον ασθενή έχοντας μια έγνοια λιγότερη.

Συνοπτικά τα πρόσθετα οφέλη είναι τα ακόλουθα:

Άμεση Πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα – Mε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της TRUST έχετε άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και περίθαλψη σε Ειδικούς Ιατρούς, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε πρώτα τον προσωπικό σας Ιατρό όπως προνοείται από το ΓεΣΥ όπως επίσης ο ασφαλισμένος έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει το νοσηλευτήριο και κλινικό εργαστήριο.

Παροχή υψηλού επιπέδων υπηρεσιών – Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της TRUST παρέχονται υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στον ασφαλισμένο, σε αντιδιαστολή, το ΓεΣΥ παρέχει υπηρεσίες υγείας στο κοινό στα μέτρα της οικονομικής δυνατότητας του συστήματος υγείας (π.χ. παροχή φαρμάκων και άλλων αναλώσιμων χαμηλού κόστους).

Συμπληρωμή – Όπου απαιτείται συμπληρωμή ποσού από το ΓΕΣΥ τότε το ασφαλιστήριο σας καλύπτει αυτό το ποσό.

Πρόσβαση σε Ιατρική περίθαλψη στο Εξωτερικό – Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της TRUST σας δίνετε η δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε νοσηλευτήριο ανά το παγκόσμιο. Με το ΓεΣΥ υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις.

Κάλυψη Κόστους Ασθενοφόρου – Η τυχόν ανάγκη για μεταφορά με ασθενοφόρο για νοσηλεία δεν καλύπτεται από το ΓΕΣΥ. Αυτό περιλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο σας.

Επίδομα Τοκετού – Το ασφαλιστήριο σας καταβάλλει επίδομα (βλέπε πίνακα παροχών) με τη γέννηση του βρέφους, ακόμη και αν δεν έχετε οποιοδήποτε έξοδο τοκετού.

Δωμάτιο Νοσηλείας – Το ΓΕΣΥ καλύπτει το κόστος για Δίκλινο Δωμάτιο Νοσηλείας. Με το ασφαλιστήριο σας μπορείτε να νοσηλευτείτε σε Μονόκλινο Δωμάτιο ή ακόμη το ασφαλιστήριο σας καταβάλλει τη συμπληρωμή για να ζητήσετε νοσηλεία σε Μονόκλινο Δωμάτιο.

Έξοδα Πρώτων Βοηθειών – Το ΓΕΣΥ δεν καλύπτει έξοδα που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. Αυτό περιλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο σας.

Επίδομα Νοσηλείας – Το ασφαλιστήριο σας, σας προσφέρει επίδομα σε περίπτωση νοσηλείας, όπου δεν θα επωμιστείτε οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή για κάθε ημέρα νοσηλείας σας, η εταιρεία θα καταβάλει το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, εάν και εφόσον η νοσηλεία γίνεται δωρεάν.

Σας προσκαλούμε να κτίσουμε μαζί μία ασπίδα προστασίας για την περιουσία αλλά και τα συμφέροντα σας.
Στόχος μας είναι να νιώθετε και να είστε ασφαλείς.