Προφίλ

Ο Ανδρέας Κοντόπουλος και οι συνεργάτες του είναι παθιασμένοι με την επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση και την προώθηση της ασφαλιστικής πολιτικής, κουλτούρας και έρευνας.

Ο ίδιος είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και σεβαστό άτομο, με δημοσιευμένα άρθρα, μελέτες και έρευνες σε επαγγελματικά και επιστημονικά περιοδικά.

Στρατηγικός ηγέτης με αποδεδειγμένο ιστορικό οικοδόμησης και καθοδήγησης αποτελεσματικών διαλειτουργικών και πολλαπλών επιχειρηματικών ομάδων και στρατηγικών εφαρμογής.

Η ομάδα του αποτελείται από ολοκληρωμένους επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στην επιχειρηματικότητα και στη διαχείριση κινδύνων.

Mε ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και κυρίως στην  οικοδόμηση κερδοφόρων επιχειρήσεων.

Η επίλυση προβλημάτων με αναλυτικές δεξιότητες αξιολόγησης κινδύνων και επιχειρηματικών στρατηγικών και η δημιουργική σκέψη είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της ομάδας.

Διαπροσωπική επιρροή με επικοινωνιακές ικανότητες, εμπειρία στη διαπραγμάτευση και στη συμβουλευτική ανάπτυξης.

Δεσμευμένοι στη συνεχή μάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση.

Σας προσκαλούμε να κτίσουμε μαζί μία ασπίδα προστασίας για την περιουσία αλλά και τα συμφέροντα σας.
Στόχος μας είναι να νιώθετε και να είστε ασφαλείς.