Προσωπικά Ασφαλιστικά Προϊόντα

Για μια ασπίδα προστασίας της περιουσίας σας κατά παντός κινδύνου

 • Πολυασφαλιστήριο Κατοικίας
 • Ασφάλεια Πυρός Κατοικίας
 • Ασφάλεια Ενυπόθηκης Κατοικίας
 • Πολυασφαλιστήριο Εισοδηματία – Επιχειρηματία
 • Πολυασφαλιστήριο Κοινόκτητης Οικοδομής

Για προορισμούς χωρίς αναπάντεχα

 • Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής
 • Ασφάλεια ταξιδιού

Η ασφάλεια οχημάτων που δεν θα σας απογοητεύσει

 • Περιεκτική Ασφάλεια Οχημάτων
 • Ασφάλεια Ευθηνής Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής

Για προσωπική προστασία

 • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου
 • Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη
 • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ανάγκες Αποταμίευσης

 • Σχεδιασμός συνταξιοδότησης.
 • Συσσώρευση χρημάτων για σπουδές ή για επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Σχεδιασμός για αντιμετώπιση ανεργίας ή άλλων προβλεπτών και απρόβλεπτων οικονομικών αναγκών.
 • Σχεδιασμός για φορολογικές εκπτώσεις.

Προνοείστε για την υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό

 • Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψής
 • Ασφάλεια Υγείας Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων
 • Ασφάλεια Υγείας Φοιτητών

Ανάγκες προστασίας

 • Αντιμετώπιση συνέπειων θανάτου.
 • Προστασία οικογενειακού εισοδήματος
 • Αντικατάσταση συζυγικού εισοδήματος
 • Διεκπεραίωση τελευταίων εξόδων θανάτου
 • Διακανονισμός κληρονομιάς
 • Αντιμετώπιση συνεπειών ανικανότητας για εργασία.
 • Ιατρική αρωγή και περίθαλψη.
Σας προσκαλούμε να κτίσουμε μαζί μία ασπίδα προστασίας για την περιουσία αλλά και τα συμφέροντα σας.
Στόχος μας είναι να νιώθετε και να είστε ασφαλείς.