Ο Ανδρέας Κοντόπουλος έχει συνάψει συμφωνία Ασφαλιστικού Πράκτορα με τις ακόλουθες Ασφαλιστικές Εταιρείες:

TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD

Σας προσκαλούμε να κτίσουμε μαζί μία ασπίδα προστασίας για την περιουσία αλλά και τα συμφέροντα σας.

Στόχος μας είναι να νιώθετε και να είστε ασφαλείς.