Ασφαλιστικά Προϊόντα για επιχειρήσεις

Ασπίδα προστασίας της επιχείρησης, Κατά παντός κινδύνου

 • Πολυασφαλιστήριο Επιχείρησης
 • Ασφάλεια Πυρός Επιχείρησης
 • Ασφάλεια Ενυπόθηκης Επιχείρησης
 • Πολυασφαλιστήριο Φαρμακείου
 • Πολυασφαλιστήριο Ξενοδοχείου
 • Πολυασφαλιστήριο Εισοδηματία

Για την ασφάλεια σας στον κυβερνοχώρο

 • Σαν ανεξάρτητο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή μπορείτε να το ενσωματώσετε σε άλλα συμβόλαια

Επαγγελματικές Ασφαλιστικές Ανάγκες

 • Συνέχιση ατομικής ή οικογενειακής επιχείρησης

Ευθύνη Έναντι Τρίτων

 • Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη
 • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Ασφάλεια Ευθύνης Προϊόντων

Προστατεύσετε τους εργοδοτούμενους σας

 • Ομαδικά Ασφαλιστήρια Ατυχημάτων και Υγείας

Προστασία μέχρι την αποθήκη σας

 • Ασφάλεια Θαλάσσιας η Χερσαίας Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Εμπορεύματα, εξοπλισμός και εργαλεία

 • Ασφάλεια Αλλοίωσης Εμπορευμάτων
 • Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
 • Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
 • Ασφάλεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Εργολάβων
 • Ασφάλεια Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης
 • Ασφάλεια Μηχανικών Βλαβών

  Ασφαλίστε τα χρήματα σας

  • Ασφάλεια Εγγύησης Πίστης Εργοδοτουμένων
  • Ασφάλεια Χρημάτων

  Συνέχιση ατομικής ή οικογενειακής επιχείρησης

  • Προσφέρει φερεγγυότητα για δανεισμό και εξόφληση δανείων-χρεών,
  • Αναγκαία ρευστότητα, διακανονισμό κληρονομιάς, δυνατότητα πώλησης ως ενεργού.

  Εξαγορά συνεταιρικού μεριδίου

  • Προσφέρει φερεγγυότητα,
  • Διακανονισμό υποχρεώσεων,
  • Αποζημίωση οικογενείας εκλιπόντος
  • Έλεγχο της επιχείρησης από τους υπόλοιπους συνεταίρους.

  Αναπλήρωση του ανθρώπου κλειδί

  • Απόσβεση και αναπλήρωση εξόδων εκπαίδευσης του νέου στελέχους.

  Διασφάλιση καλών εργασιακών σχέσεων

  • Ομαδικά σχέδια ασφάλισης ζωής,
  • Σχεδιασμό σύνταξης,
  • Σχέδια υγείας και ατυχημάτων.
  Σας προσκαλούμε να κτίσουμε μαζί μία ασπίδα προστασίας για την περιουσία αλλά και τα συμφέροντα σας.
  Στόχος μας είναι να νιώθετε και να είστε ασφαλείς.